PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 07.11.2011 KE00155 Agro družstvo Staré Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00155
Dokument SCAN

Dokument TEXT
255 890,77 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00155 02.02.2014 -