PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.11.2011 TT00512/2011/PPA Agrikolt, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00512
Dokument SCAN

Dokument TEXT
215 096,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00512 09.03.2015 -