PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.11.2011 KE00730 Obec Perín- Chym Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00730
Dokument SCAN

Dokument TEXT
308 114,6 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00730 08.06.2015