PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.11.2011 2700002 Obec Chvojnica Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700002
Dokument SCAN

Dokument TEXT
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700002 Deň nasledujúci po zverejnení Dohody o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700002 -