PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.11.2011 2697/11/2011/PPA AGRODRUŽSTVO Príbelce Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2697/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
550 074,35 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2697/11 09.04.2014 -