PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.11.2011 12/2011 Slovakia servis, s.r.o. Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích služieb
Dokument SCAN

Dokument TEXT
33 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 31.12.2013 -