PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.11.2011 NR00984/PPA Obec Bíňa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00984
Dokument SCAN

Dokument TEXT
208 798,96 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR00984 20.10.2016