PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.11.2011 TT00679/2011/PPA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00679
Dokument SCAN

Dokument TEXT
840 816,40 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TT00679 17.08.2014 -