13.05.2010

UPOZORNENIE

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi v aktuálnom znení, že žiadosť o vyplatenie podpory pre opatrenia vykonané do 30. apríla predkladá žiadateľ platobnej agentúre do 31. mája 2010. Uvedený termín pre podávanie žiadostí sa považuje za dodržaný, ak je žiadosť k príslušnému termínu doručená platobnej agentúre.