30.12.2015

Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2016

s účinnosťou od 04.01.2016 na základe R GR č. 96/2015 zo dňa 17.12.2015