PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

 

Vedúca oddelenia agrárnych informácií - ATIS

Dipl. Ing. Dajana Maxian Rosová

+421 918 612 207
Head of ATIS Department e-mail: atis@apa.sk
     
Manažér pre:
Commodity manager for:
1. Jatočné zvieratá a mäso Dipl. Ing. Vasil Gvozdiak +421 915 762 192
Cattle, pigs and meat
  fax: +421-(2)-53 41 81 51
2. Zelenina a ovocie,
Víno a hrozno
Dipl. Ing. Viera Konečná

+421 918 612 639

+421 918 612 200

Vegetables and fruits,
Wine and grapes
Dipl. Ing. Jana Tetřevová
     
3. Obilniny a zemiaky Dipl. Ing. Anna Omelková

+421 905 873 680

Cereals and potatoes  
     
4. Mlieko, mliečne produkty Dipl. Ing. Katarína Prachárová +421 918 612 197
Milk and dairy products  
     
5. Hydina a vajcia, Cukor Dipl. Ing. Katarína Horalová +421 918 612 199
Poultry and eggs, Sugar  
  fax: +421-(2)-53 41 81 51

 

DO POZORNOSTI

Oznámenie PPA pre žiadateľov opatrení PRV 2007-13, integrovaná produkcia v ovocinárstve a zeleninárstve....
(Vystavené dňa 04-11-2010)
Oznámenie
(Vystavené dňa 20-09-2010)
Upozorňujeme žiadateľov (vrátane subjektov zúčastňujúcich sa intervenčných opatrení - ponúkajúci, skladovatelia) o podporu z podporných programov administrovaných v rámci spoločnej organizácie trhu s rastlinnými a živočíšnymi komoditami (pozn. opatrenia administrované sekciou organizácie trhu), ktorí boli v predchádzajúcich dňoch nejakým spôsobom postihnutí nepriaznivým počasím ...
(Vystavené dňa 28-06-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z....
(Vystavené dňa 13-05-2010)
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej iba „PA“) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo pôdohospodárstva SR...
(Vystavené dňa 22-04-2010)