Telefónny zoznam

 

Vedúca oddelenia agrárnych informácií - ATIS

Dipl. Ing. Dajana Maxian Rosová

+421 918 612 207
Head of ATIS Department e-mail: atis@apa.sk
     
Manažér pre:
Commodity manager for:
1. Jatočné zvieratá a mäso

Dipl. Ing. Vasil Gvozdiak

Mgr. Dávid Čičmanec

+421 915 762 192

+421 918 612 199

Cattle, pigs and meat
2. Zelenina a ovocie Dipl. Ing. Viera Konečná

+421 918 612 639

Vegetables and fruits  
3. Víno a hrozno Mgr. Dávid Čičmanec +421 918 612 199
Wine and grapes  
4. Obilniny a zemiaky Dipl. Ing. Anna Omelková

+421 905 873 680

Cereals and potatoes  
5. Mlieko, mliečne produkty

Dipl. Ing. Katarína Prachárová

Mgr. Ondrej Važan

+421 918 612 197

+421 915 762 204

Milk and dairy products
6. Hydina a vajcia, Cukor Ing. Stanislav Hoťka +421 918 612 311
Poultry and eggs, Sugar