14.12.2010

Oznámenie

Oznámenie PPA o uverejnení Výzvy na predloženie cenovej ponuky - zaslanie.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodávku tovarov s názvom : Dodávka prenosných počítačov

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)