PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Organizácia trhu / Trhové mechanizmy / Licencie
11-02-2014
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
08-10-2013
Vydávanie licencií na cukor
28-06-2013
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
17-05-2013
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
07-02-2013
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
07-02-2013
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
07-02-2013
Vydávanie licencií na bravčové mäso
16-07-2012
Vydávanie licencií na mlieko a mliečne výrobky
16-07-2012
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
16-07-2012
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
16-07-2012
Vydávanie licencií na cukor
16-07-2012
Vydávanie licencií na bravčové mäso
16-07-2012
Vydávanie licencií na ľan a konope
16-07-2012
Vydávanie licencií na oleje a tuky
12-06-2012
Vydávanie licencií na ryžu
12-06-2012
Vydávanie licencií na obilniny
13-03-2012
Vydávanie licencií na obilniny
13-01-2012
Vydávanie licencií na cukor
10-01-2012
Vydávanie licencií na obilniny
09-01-2012
Vydávanie licencií na dovoz olejov a tukov
09-01-2012
Vydávanie licencií na bravčové mäso
09-01-2012
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
09-01-2012
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
09-01-2012
Vydávanie licencií na ryžu
15-12-2011
Vydávanie licencií na ryžu
17-05-2011
Vydávanie licencii na ovčie a kozie mäso
16-03-2011
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
16-03-2011
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
16-03-2011
Vydávanie licencií na bravčové mäso
04-01-2011
Vydávanie licencií na ryžu
04-01-2011
Vydávanie licencií na obilniny
13-09-2010
Vydávanie licencií na ľan a konope
28-05-2010
Vydávanie licencií na ryžu
28-04-2010
Vydávanie licencií na cesnak
25-02-2010
Vydávanie licencií na dovoz olejov a tukov
30-12-2009
Vydávanie licencií na mlieko a mliečne výrobky
30-12-2009
Vydávanie licencií na ryžu
30-12-2009
Vydávanie licencií na obilniny
11-11-2009
Vydávanie licencií na cukor
01-10-2009
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
01-10-2009
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
01-10-2009
Vydávanie licencií na cukor
21-08-2009
Vydávanie licencií na mlieko a mliečne výrobky
27-07-2009
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
09-07-2009
Oznámenie o pozastavení vydávania dovozných licencií pre colné kvóty na pšenicu obyčajnú a kukuricu
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 9. júla 2009 boli v Úradnom vestníku EÚ L 178 uverejnené...
29-06-2009
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
09-06-2009
Vydávanie licencií na bravčové mäso
09-06-2009
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
18-05-2009
Vydávanie licencií na obilniny
09-04-2009
Oznámenie o pozastavení vydávania dovozných licencií pre ročnú colnú kvótu č. 09.4097 na ryžu s pôvodom z Egypta
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 9. apríla 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L095 uverejnené nariadenie Komisie (ES) č. 300/2009, ktorým sa pozastavuje...
09-04-2009
Oznámenie o pozastavení vydávania dovozných licencií pre colnú kvótu č. 09.4125 na pšenicu obyčajnú
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 9. apríla 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L095 uverejnené nariadenie Komisie (ES) č. 292/2009, ktorým sa pozastavuje ...
30-03-2009
Vydávanie licencií na obilniny
30-03-2009
Vydávanie licencií na ľan a konope
30-03-2009
Vydávanie licencií na cukor
30-03-2009
Vydávanie licencii na ovčie a kozie mäso
26-02-2009
ADMINISTROVANIE LICENČNÉHO SYSTÉMU
23-02-2009
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
26-01-2009
Vydávanie licencií na mlieko a mliečne výrobky
13-01-2009
Vydávanie licencií na ryžu
13-01-2009
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
07-01-2009
Vydávanie licencií na obilniny
30-12-2008
Vydávanie licencií na bravčové mäso
30-12-2008
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
30-12-2008
Vydávanie licencií na čerstvé ovocie a zeleninu
01-12-2008
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
22-10-2008
Vydávanie licencií na cesnak
14-10-2008
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
14-10-2008
Vydávanie licencií na cukor
29-09-2008
Vydávanie licencií na cesnak
16-09-2008
Vydávanie licencií na ryžu
29-07-2008
Vydávanie licencií na víno
24-07-2008
ADMINISTROVANIE LICENČNÉHO SYSTÉMU
24-07-2008
Vydávanie licencií na banány
22-07-2008
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
22-07-2008
Vydávanie licencií na bravčové mäso
16-07-2008
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
14-07-2008
Vydávanie licencií na mlieko a mliečne výrobky
14-07-2008
Vydávanie licencii na ovčie a kozie mäso
04-07-2008
Vydávanie licencií na obilniny
04-07-2008
Vydávanie licencií na dovoz olejov a tukov
04-07-2008
Vydávanie licencií na dovoz obilia
04-07-2008
Vydávanie licencií na dovoz etylalkoholu
16-06-2008
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
aktualizované 17. 6. 2008
22-05-2008
Spoločná organizácia trhu s hovädzím a teľacím mäsom
Všeobecné pokyny k vyplneniu žiadosti o licenciu
01-04-2008
Vydávanie licencií na banány
01-04-2008
Všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty
04-02-2008
Vydávanie licencií na obilie
17-01-2008
Vydávanie licencií na ovčie a kozie mäso
15-01-2008
Vydávanie licencií na dovoz jabĺk
11-01-2008
Vydávanie licencií na ryžu
11-01-2008
Vydávanie licencií na obilie
11-01-2008
DOVOZ OBILIA DO EÚ
02-01-2008
Vydávanie licencií na hydinu a vajcia
05-12-2007
Vydávanie licencií na bravčové mäso
19-06-2007
Vydávanie licencií na hovädzie a teľacie mäso
30-03-2007
Vydávanie licencií na čerstvé ovocie a zeleninu
02-02-2007
Vydávanie licencií na oleje a tuky
23-01-2007
Vydávanie licencií na cukor
15-01-2007
Vydávanie licencií na spracované ovocie a zeleninu
15-01-2007
Vydávanie licencií na mlieko a mliečne výrobky
07-08-2006
ADMINISTROVANIE LICENČNÉHO SYSTÉMU PO VSTUPE SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO EURÓPSKEJ ÚNIE
07-03-2006
Otvorenie autonómnej colnej kvóty pre cesnak
07-03-2006
Otvorenie autonómnej colnej kvóty pre konzervované huby
14-12-2005
Vydávanie licencií na ľan a konope
14-12-2005
Vydávanie licencií na osivo
21-11-2005
Vydávanie licencií na víno

DO POZORNOSTI

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“) kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA.
(Vystavené dňa 26-05-2014)
Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 04.04.2014 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 11 NV SR č. 319/2011 Z. z o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka na pokračovanie financovania žiadostí predložených v r. 2012 a r. 2013.
(Vystavené dňa 07-04-2014)
Slovenský pozemkový fond s prihliadnutím na povinnosť nakladať s pozemkami v správe a nakladaní fondu so starostlivosťou riadneho hospodára, na vývoj inflácie za roky 2005-2012 v SR a s cieľom priblížiť sa čiastočne k trhovým cenám za prenájom nehnuteľností, pristupuje k úprave ročného nájomného dohodnutého v nájomnej zmluve nasledovne :
(Vystavené dňa 22-05-2013)
Oznámenie č. 74 zo dňa 08.03.2013 (Oznámenie pre schválené miestne akčné skupiny k dodatku č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 LEADER)
Oznamujeme schváleným miestnym akčným skupinám, že v nadväznosti na aktualizáciu Usmernenia pre administráciu osi 4 LEADER, verzia 1.13 a jeho príloh s účinnosťou od 13. 03. 2013 budú zverejnené aj aktualizované Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre jednotlivé opatrenia osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 LEADER.
(Vystavené dňa 11-03-2013)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky MPRV SR, zaslanej listom číslo 1705/2013, zo dňa 08.03.2013, zverejnila v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / OS 4 Leader / Usmernenie Dodatok č. 13 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
(Vystavené dňa 11-03-2013)