PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

11-07-2014
Smernica na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 1/2012
11-07-2014
Príloha č. 1 - Predloha tabuľky s povinnými popisnými údajmi k zmluvám
11-07-2014
Príloha č. 2 - Potvrdenie o zverejnení zmluvy/dodatku k zmluve
11-07-2014
Príloha č. 3 - Predloha zoznamu pre zverejňovanie objednávok za organizáciu
11-07-2014
Príloha č. 4 - Predloha zoznamu pre zverejňovanie faktúr za organizáciu
11-07-2014
Príloha č. 5 - Povinné údaje pre zverejnenie zmluvy v CRZ
13-01-2010
Smernica o zabezpečení slobodného prístupu k informáciám (aktualizované 16.12.2013)
13-01-2010
Vzor č.3 - Rozhodnutie
13-01-2010
Vzor č.2 - Evidenčný list žiadosti o poskytnutí informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
13-01-2010
Vzor č.1 - Žiadosť o sprístupnenie informácií z Pôdohospodárskej platobnej agentúry podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v zn. n. p.