PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.07.2011 PR01354/PPA Mliekofarma – SK, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01354
Dokument SCAN

Dokument TEXT
499 996,95 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01354 13.07.2016