PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 17.06.2011 TT01186/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT01186
Dokument SCAN

Dokument TEXT
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení