PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.07.2011 PR00759 Obec Milpoš Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00759
Dokument SCAN

Dokument TEXT
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. PR00759