PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.07.2011 0500012/PPA Obec Veľké Vozokany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500012
Dokument SCAN

Dokument TEXT
57 385,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 0500012 5 rokov po podpise zmluvy