PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.07.2011 TN00720 AGROROZKVET s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00720
Dokument SCAN

Dokument TEXT
75 161,83 Pôdohospodárska platobná agentúra deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 17.7.2016