PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.07.2011 PR01302/PPA Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01302
Dokument SCAN

Dokument TEXT
498 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01302 13.07.2016