PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.07.2011 2200017 Obec Vígľaš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2200017
Dokument SCAN

Dokument TEXT
39 695,07 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2200017 5 rokov po podpise zmluvy -