PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.07.2011 2156/PRV ECO SEKCIA, s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2156/PRV
Dokument SCAN

Dokument TEXT
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. 2156/PRV 2026