PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.08.2011 ZV01059/PPA Statok Bizovo s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01059
Dokument SCAN

Dokument TEXT
14 996,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01059 20.07.2016 -