PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.08.2011 NR01486 Profi Poľno, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01486
Dokument SCAN

Dokument TEXT
497 811,55 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01486 18.7.2016 -