PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.06.2011 4800048/PPA Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4800048
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 504 019,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 4800048 25.5.2015 0