PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 03.08.2011 2360/11/2011/PPA Vlastimila Sochorová Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2360/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
41 411,45 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku k záložnej zmluvy č. 2360/11 15.2.2016 0