PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.08.2011 PR01341/PPA Poľnohospodárske družstvo Hranovnica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01341
Dokument SCAN

Dokument TEXT
76 462,83 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01341 27.07. 2016 0