PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.08.2011 TT01458/PPA Poľnohodárske družstvo so sídlom v Novom Živote Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT01458
Dokument SCAN

Dokument TEXT
498 749,81 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. TT01458 31.07.2016