PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.08.2011 2167/10/2011/PPA Obec Dolná Ždaňa Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2167/10
Dokument SCAN

Dokument TEXT
206 381,51 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku k záložnej zmluvy č. 2167/10 25.11.2014 -