PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.08.2011 ZV00857/2011/PPA Obec Malá Lehota Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00857
Dokument SCAN

Dokument TEXT
332.428,73 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00857 26.01.2015