PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.08.2011 TN00016/2011/PPA Ing. Leitman Daniel - AGRODAN Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00016
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1.152.620,94 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TN00016 06.04.2014