PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.08.2011 TT00555/2011/PPA AGROPARTNER, spol. s r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00555
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 681 993,19 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. TT00555 05.03.2014