PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 16.08.2011 0700007 Obec Veľká Mača Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700007
Dokument SCAN

Dokument TEXT
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0700007 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 0700007 30.11.2015 0