PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.08.2011 ZV00085 Poľnohospodárske družstvo Lovčica – Trubín Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00085
Dokument SCAN

Dokument TEXT
538 788,12 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.ZV00085 01.02.2014