PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.08.2011 ZV01539/PPA Agrár LAND s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01539
Dokument SCAN

Dokument TEXT
306 786,94 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01539 10.08.2016 -