PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.06.2011 KE01188/PPA GEMGAL s.r.o. Rožňava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01188
Dokument SCAN

Dokument TEXT
489 874,59 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01188 22.06. 2016 0