PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.08.2011 42/11/OPRH/PPA RYBÁRSTVO KLÁŠTOR, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí záložného práva k nehnuteľným veciam č. 42/11/OPRH
Dokument SCAN

Dokument TEXT
66 328,87 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Dodatku č.1 k zmluve o poskytnutí záložného práva k nehnuteľným veciam č. 42/11/OPRH 11.10.2014 -