PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.08.2011 5300015/PPA Obec Kotrčiná Lúčka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300015
Dokument SCAN

Dokument TEXT
77 058,32 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300015 5 rokov po podpise zmluvy