PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 13.09.2011 PR01324/PPA AGROKONDOR s. r. o. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01324
Dokument SCAN

Dokument TEXT
500 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. PR01324 06.09. 2016 -