PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.09.2011 5800020/PPA Obec Zlatá Idka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800020
Dokument SCAN

Dokument TEXT
19 118,80 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800020 5 rokov po podpise zmluvy -