PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 06.07.2011 PR01173 Agro Lany, spol.s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01173
Dokument SCAN

Dokument TEXT
19 860,00 Pôdohospodárska platobná agentúra 23.6.2016