PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.09.2011 TN00740 MBL, spol.s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00740
Dokument SCAN

Dokument TEXT
499 870,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy 19.9.2016 -