PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.09.2011 BA00112/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Vajnory Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. BA00112
Dokument SCAN

Dokument TEXT
623 766,26 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. BA00112 04.12.2013 -