PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.09.2011 ZV01144/PPA Ján Drugda Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV01144
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 013,85 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV01144 14.09.2016