PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.09.2011 5800011/PPA Obec Baška Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800011
Dokument SCAN

Dokument TEXT
34 999,32 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800011 5 rokov po podpise zmluvy