PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.09.2011 2333/11/2011/PPA Roľnícke družstvo so sídlom vo Višňovom Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2333/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
154 821,69 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2333/11 27.02.2014