PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.09.2011 KE01210/PPA Agrofarma, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01210
Dokument SCAN

Dokument TEXT
121 997,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01210 21.09.2016 0