PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.09.2011 PR01014/PPA Pozemkové spoločenstvo GRUNIK Pichne Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01014
Dokument SCAN

Dokument TEXT
856 720,44 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01014 18.9.2016