PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.10.2011 ZA00868 Bývalý urbár - pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom . Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00868
Dokument SCAN

Dokument TEXT
Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZA00868 2.10.2016