PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.07.2011 PR01318/PPA AGRIFARM BS spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01318
Dokument SCAN

Dokument TEXT
310 180,64 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01318 30.06.2016 0